Stiri

Data: 2015-03-23

Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014 și care a fost transpusă în legislația românească prin Hotărârea Guvernului nr. 123/25 februarie 2015 va intra în vigoare la data de 19 iulie 2016 cu excepţia art. 13 care intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.
La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 123/25 februarie 2015, Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 6 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, cu excepţia art. 12 care se abrogă la data de 1 iunie 2015.