Stiri

Data: 2015-03-02

COMUNICAT

In atentia Societatilor Autorizate, conform cerintelor PT A 1-2010, pentru Instalare, Montare, Reparare, întreţinere şi Verificări Tehnice în Utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu P≤400kW, cazane de apă caldă cu P≤400kW şi cazane de abur de joasă presiune cu Q ≤0,6 t/h

Societatile autorizate in conformitate cu cerintele PT ISCIR CR 4, pentru activitatile de “instalare, montare, reparare si intretinere si verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu P≤400kW, cazane de apa calda cu P≤400kW si cazane de abur de joasa presiunecu Q ≤0,6 t/h”din Anexa la prezenta, nu au respectat cerintele din PT CR 4, art.42, pct.f: “ să transmita trimestrial la ISCIR, în format electronic, situatia la zi a registrului de evidentă a aparatelor”.

Avand in vedere cele de mai sus ISCIR va suspenda pentru 6 luni autorizatiile societatilor din Anexa, urmand a lua si alte masuri, dupa caz.

In termen de trei zile, de la data aparitiei prezentei pe site-ul ISCIR, eventualele contestatii, din care sa reiasa respectarea cerintei de la punctul susmentionat, vor putea fi depuse la sediul ISCIR Central.


Descarca Anexa