Stiri

Data: 2014-11-12

COMUNICAT privind modificarea și completarea modului de desfășurare a programelor de instruire


Având în vedere prevederile Ordinului nr. 119/12.11.2014 privind modificarea Ordinului nr. 237/30.07.2013 emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR, începând cu data de 02.12.2014, pentru deschiderile de programe de instruire în domeniile reglementate de ISCIR prin Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/10.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/04.07.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda după cum urmează:

 • organizatorul depune documentaţia tehnică privind deschiderea programului de instruire
la IT ISCIR;
 • emiterea avizului de deschidere a cursului se efectuează de către IT ISCIR;
 • organizatorul comunică, până la începerea programului de instruire, următoarele:
  1. la IT ISCIR, tabelul cu participanţi, conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/10.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/04.07.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. la ISCIR Central, adresă de luare în evidență a programului de instruire cu următorul
conținut:
 1. denumirea persoanei juridice avizată (organizatorului);
 2. tipul programului de instruire;
 3. perioada de desfăşurare a programului de instruire;
 4. locul de desfăşurare a programului de instruire;
 5. numărul avizului de deschidere a programului de instruire, eliberat de către IT ISCIR;
 6. tabelul cu participanţi, conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 130/10.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/04.07.2011, cu modificările şi completările ulterioare.Marian Răducanu Inspector de Stat Şef