Stiri

Data: 2014-09-17

C O M U N I C A T


Conform Legii nr. 64/2008 republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, funcţia de reglementare a domeniului este atribuită ISCIR.

Asociaţia profesională ASPIR vine în întâmpinarea dorinţelor membrilor şi dă curs uneia dintre propunerile importante formulate de către aceştia referitor la oportunitatea de a participa cu propuneri argumentate la modificarea prescripţilor tehnice în vigoare.

ASPIR solicită membrilor, producătorilor si distribuitorilor, agenților economici autorizați ISCIR, personalului tehnic de specialitate atestat/autorizat ISCIR, personalului de deservire, personalului auxiliar de deservire, personalului specializat în suduri, proiectanților de echipamente şi instalații, societăților care efectuează cursuri de formare profesională, să transmită propuneri argumentate pană la data de 06.10.2014. Propunerile se transmit sub formă de fişier la adresa de e-mail: office@aspir.org.ro cu precizarea IP pentru instalaţii sub presiune şi IR pentru instalaţii de ridicat.

Propunerile argumentate vor fi centralizate, analizate şi susţinute în cadrul comisiilor tehnice de lucru.

Scopul acestei acţiuni organizate de Asociaţia profesionala ASPIR este de a ne aduce contribuţia la elaborarea unor prescripţii tehnice care să corespundă sarcinilor ISCIR, dezideratelor personalului tehnic autorizat precum şi a societăţilor interesate în domeniu.


Presedinte,
Ing. MIHAILESCU Radu