Stiri

Data: 2014-07-07

Echipamentele pentru agrement din parcurile de distractii, targuri si oboare verificate de ANPC

In perioada 10–18.06.2014, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale de catre detinatorii/utilizatorii de echipamente pentru agrement, montate in parcurile de distractii, targuri si oboare.
Controlul s-a desfasurat in colaborare cu reprezentantii ISCIR si a vizat calitatea serviciilor prestate in parcuri de distractie, targuri, oboare, la organizarea de distractii extreme si la inchirierea de echipamente pentru agrement.

Date sintetice
o Au fost verificati 111 operatori economici.
o La 63 operatori economici dintre cei 111 controlati (56,75 %) s-au depistat abateri de la prevederile legale.
Masuri dispuse si sanctiuni aplicate
o Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 69 de sanctiuni, din care 27 amenzi contraventionale in valoare de 84.300 lei si 42 avertismente.
o S-au dispus 31 de masuri de oprire temporara a prestarii serviciului, pana la remedierea deficientelor constatate.
In jud. Alba, Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Ialomita, Mehedinti, Satu Mare, Salaj si Valcea nu au fost identificati operatori economici care desfasoara astfel de activitati.
Principalele nereguli constatate:
- Lipsa unui panou de avertizare, amplasat in imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului, modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizarii si potentiale pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei de risc in exploatare, inclusiv asupra varstei minime, limitei de greutate, inaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor;
- nu exista delimitat accesul la echipamentele pentru agrement din parc astfel incat sa se evite intrarea consumatorilor in raza de actiune a echipamentelor aflate in miscare sau in alte zone care puteau prezenta pericol pentru viata si sanatatea acestora;
- la momentul controlului, nu exista verificarea ISCIR pentru trenuletul electric(expirase din 09.04.2014) si niciun proces verbal de punere in functiune pentru echipamentele aflate pe noul amplasament.
- nu erau completate verificarile periodice si masurile de intretinere a echipamentelor pentru agrement, efectuate de catre persoane autorizate conform instructiunilor tehnice furnizate de producator.

Marius Alexandru Dunca, Presedintele ANPC: ”Sfatuiesc consumatorii sa verifice cu atentie informatiile legate de modul de folosire a echipamentelor, avertismentele legate de varsta, inaltime si greutate, de informatiile legate de verificarea periodica, de tarife, dar si de masurile de protectie pe care trebuie sa le ia. Cu totii ne dorim ca momentele petrecute in timpul liber sa nu ne puna in niciun fel sanatatea in pericol. Atrag atentia tuturor celor raspunzatori in astfel de parcuri de distractii ca nu vom tolera nicio abatere si ca-i vom sanctiona drastic pe cei care nu respecta legea.”
Deficiente constatate:
1. Legalitatea functionarii (existenta certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de Registrul Comertului pentru autorizarea activitatii desfasurate la punctul de lucru; avizul pentru amplasamentul in perimetre delimitate ca spatii de agrement stabilite de primarie).
S-au constatat abateri la 1 operator economic- jud. Hunedoara: la data controlului, in autorizatia eliberata de Primarie, nu era specificat si “parc de distractii”, in consecinta, activitatea de exploatare a echipamentelor de agrement nu era autorizata.
2. Afisarea denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare si a orarului de functionare (CUI la Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze)
S-au constatat abateri privind afisarea denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare si a orarului de functionare, la 17 operatori economici, din jud. Bacau, Bihor, Brasov, Dolj, Gorj, Ilfov, Maramures, Olt si municipul Bucuresti, reprezentand 15,31 % din totalul controlat.
jud. Brașov: denumirea unitatii ai orarul de functionare nu erau afisate in mod vizibil, fiind acoperite de crengile copacilor din jur.
jud. Ilfov: nu avea afisat la loc vizibil certificatul de inmatriculare emis de Registrul Comertului.
jud. Dolj: inchiria masinute tip karturi, pentru activitati recreative pe pista, fara a avea afisata la loc vizibil denumirea unitatii.
3. Afisarea tarifelor in mod vizibil si intr-o forma neechivoca, usor de citit
S-au constatat abateri la 5 operatori economici din jud. Brasov, Gorj, Hunedoara si Maramures, reprezentand 4,5 % din totalul controlat.
jud. Brasov- nu avea afisate la loc vizibil tarifele practicate pentru echipamentele de agrement din dotare.
jud. Gorj: nu avea afisate la loc vizibil tarifele practicate.
jud. Hunedoara: s-a constatat ca nu avea afisate tarifele practicate la inchirierea echipamentelor de agrement (biciclete, masini electrice de golf, segway, zona paintball).

4. Respectarea prevederilor legale referitoare la parcurile de distractie (HG nr. 435/2010): Administratorul parcului de distractii trebuie:
-sa obtina, sa detina si sa puna la dispozitie organelor de supraveghere si control, la cerere, autorizatia de functionare a parcului de distractii, emisa de autoritatile publice locale;
-sa efectueze, atunci cand exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, bransamentele necesare in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare
- sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea in parcul de distractii, despre: denumirea parcului de distractii; numarul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisa de autoritatile publice locale; datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul; numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta (salvare, pompieri, politie) si al autoritatii pentru protectia consumatorilor, pentru situatii de urgenta; amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta parcului de distractii;
-sa asigure supravegherea parcului de distractii;
-sa asigure imprejmuirea parcului de distractii;
-sa asigure dotarea parcului de distractii cu alimentare cu apa curenta, toalete publice, canalizare corespunzatoare, instalatii de iluminat pe timpul noptii si mijloace adecvate de colectare a gunoiului;
-sa delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distractii, astfel incat sa se evite intrarea consumatorilor in raza de actiune a echipamentelor aflate in miscare sau in alte zone care pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora;
-sa anunte imediat producerea oricarui accident sau incident grav autoritatilor competente;
-sa aiba in dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgenta si sa afiseze in mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate;
-sa solicite si sa obtina autorizatia de securitate la incendiu, in conditiile legii, si sa asigure mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor adecvate, functionale si in cantitatile necesare. Inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:
-sa se asigure ca echipamentul pentru agrement ce urmeaza a fi exploatat este insotit de certificatul de conformitate;
-sa incheie un document, in forma scrisa, cu administratorul parcului de distractii sau al spatiului de joaca, din care sa rezulte, cel putin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement si perimetrul pentru amplasare, in cazul in care detinatorul echipamentului pentru agrement nu este si administratorul parcului de distractii sau al spatiului de joaca;
- sa se asigure ca pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil informatiile prevazute;
- sa efectueze o analiza de risc in exploatare, luandu-se in considerare prevederile legii;
- sa obtina autorizatia de functionare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor legii privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
Pe toata durata exploatarii detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:
-sa puna la dispozitie administratorului, locatorului sau consumatorului, dupa caz, echipamentul pentru agrement conform instructiunilor de exploatare furnizate de producator sau reprezentantul sau autorizat;
-sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat in imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la:
-denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului;
-modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizarii;
-potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei de risc in exploatare, inclusiv asupra varstei minime, limitei de greutate, inaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor, dupa caz;
-sa pastreze documentatia furnizata de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator, dupa caz, pentru acel echipament pentru agrement;
-sa asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului pentru agrement, conform instructiunilor tehnice furnizate de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator si atunci cand este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;
-sa foloseasca, atunci cand legislatia in vigoare impune acest lucru, numai personal de deservire autorizat.
S-au constatat abateri privind respectarea prevederilor legii referitoare la parcurile de distractie, la 23 de operatori economici, din jud. Bihor, Brasov, Cluj, Dambovita, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Teleorman si Tulcea, reprezentand 20,72 % din totalul controlat.
jud. Bihor: nu respectau prevederile legale privind informarea consumatorilor, printr-un panou de avertizare, amplasat in imediata apropiere a echipamentelor, cu privire la denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului, modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizarii si potentiale pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei de risc in exploatare, inclusiv asupra varstei minime, limitei de greutate, inaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor.
jud. Brasov, Mures: nu exista delimitat accesul la echipamentele pentru agrement din parc astfel incat sa se evite intrarea consumatorilor in raza de actiune a echipamentelor aflate in miscare sau in alte zone care puteau prezenta pericol pentru viata si sanatatea acestora si nici nu informa consumatorii despre modul corect de utilizare al echipamentelor, inclusiv atentionarile necesare pentru evitarea pericolelor; zone de rugina pe stalpii de sustinere, lemn nefinisat si infiltratii de apa, in timp ce registrele de evidentiere a verificarilor tehnice periodice nu erau completate; exista in dotare carusel, trenulet electric, euro jumping si water ball si nu era imprejmuit in totalitate, accesul fiind liber prin mai multe parti.
jud. Cluj: la momentul controlului nu exista verificarea ISCIR pentru trenuletul electric cu 4 machete– 16 locuri (expirase din 09.04.2014) si niciun proces verbal de punere in functiune pentru echipamentele aflate pe noul amplasament.
jud. Galati: nu exista amplasat la intrarea in parc un panou de avertizare cuprinzand informatiile prevazute de lege, si anume: denumirea parcului de distractii, amplasarea echipamentelor de agrement– prin indicarea acestora pe harta parcului de distractii, numarul autorizatiei de functionare a parcului de distractii, emisa de autoritatile publice locale si numere de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta (salvare, pompieri, politie); nu exista in dotare trusa de prim ajutor; nu erau afisate informatii privind locul de amplasare al trusei de prim ajutor.
jud. Hunedoara: nu exista niciun panou de avertizare amplasat la intrarea in parc care sa informeze cu privire la numarul autorizatiei de fuctionare a parcului de distractii, datele de identificare ale administratorului, inclusiv adresa unde acesta isi are sediul, numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta(salvare, pompieri, politie) si amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta parcului de distractii.
jud. Galati (trambulina cu corzi elastice) si jud. Tulcea(tobogan gonflabil): pe echipamentele de agrement detinute de operatorii economici mentionati mai sus nu erau inscriptionate lizibil, durabil si vizibil informatiile prevazute de lege referitoare la instructiuni de utilizare, potentiale pericole, limita de varsta, greutate si inaltime, starea de sanatate a consumatorilor care pot utiliza aceste echipamente.
5. Respectarea prevederilor legale privind organizarea de distracţii extreme
Prin “distractie extrema” se intelege:“activitate oferita de un organizator, persoana fizica sau juridica, unuia ori mai multor consumatori in scop de destindere si la care pericolul sau provocarea pe care le resimte consumatorul il incita in principal sa participe”.
Organizatorul distractiei extreme, tinand cont de conditiile normale si previzibile de desfasurare a activitatii, trebuie sa ia masurile necesare pentru evitarea pericolelor si asigurarea securitatii consumatorilor si a tertilor. Aceste masuri se refera in special la:
- montaj, verificari periodice, masuri de intretinere a echipamentelor pentru agrement;
-verificari periodice si masuri de intretinere a produselor conexe pentru agrement utilizate;
-avertismente si inscriptionari;
-masuri specifice de aparare impotriva incendiilor si de instruire a personalului si a consumatorilor privind situatiile de urgenta specifice care pot surveni.
Organizatorul distractiei extreme trebuie sa detina urmatoarele informatii pentru organizarea distractiei extreme:
-lista de produse conexe pentru agrement necesare distractiei extreme ce pot avea un impact asupra securitatii, precum si identificarea si descrierea caracteristicilor acestor produse;
-schema distractiei extreme.
Inainte de punerea in functiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:
-sa se asigure ca echipamentul pentru agrement ce urmeaza a fi exploatat, cu exceptia echipamentelor prevazute de lege este insotit de certificatul de conformitate;
- sa incheie un document, in forma scrisa, cu administratorul parcului de distractii sau al spatiului de joaca, din care sa rezulte, cel putin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement si perimetrul pentru amplasare, in cazul in care detinatorul echipamentului pentru agrement nu este si administratorul parcului de distractii sau al spatiului de joaca;
-sa se asigure ca pe fiecare echipament sunt inscriptionate lizibil, durabil si vizibil informatiile prevazute
-sa efectueze o analiza de risc in exploatare
S-au constatat abateri privind respectarea prevederilor legii privind organizarea de distractii extreme, la 2 operatori economici, din jud. Brasov si Hunedoara
jud. Brasov: nu erau completate verificarile periodice si masurile de intretinere a echipamentelor pentru agrement, efectuate de catre persoane autorizate conform instructiunilor tehnice furnizate de producator.
jud. Hunedoara: nu era desemnat de catre organizatorul activitatii de distractie extreme niciun coordonator de securitate.
jud. Iasi: existau doua sau trei echipamente de agrement, fara sa informeze consumatorii cu privire la modul corect de utilizare al acestora, precum si la potentialele pericole la care s-ar expune.
6. Respectarea prevederilor legale referitoare privind inchirierea de echipamente de agrement
Prin “echipament pentru agrement” se intelege: “orice utilaj, instalatie sau dispozitiv actionat prin forta ori greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic si/sau prin orice alta/alte sursa/surse de energie, ce functioneaza pe un amplasament temporar sau definitiv si care este destinat agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor”.
La momentul inchirierii de catre consumator a unui echipament pentru agrement, locatorul trebuie sa ofere consumatorului informatii in limba romana, fara a exclude prezentarea lor si in alte limbi, cu privire la:
-modul de folosinta a produsului inchiriat;
-masurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizarii produsului inchiriat, inclusiv masurile specifice de aparare impotriva incendiilor si de instruire in domeniul situatiilor de urgenta.
Daca echipamentul pentru agrement inchiriat nu este destinat sa fie utilizat de consumator in localurile, cladirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevazut sunt furnizate de catre locator consumatorului odata cu produsul inchiriat printr-un document ce contine aceste informatii.
Daca echipamentul pentru agrement inchiriat este destinat sa fie utilizat in localurile, cladirile sau pe terenurile locatorului, informatiile prevazute sunt furnizate de catre locator consumatorului sub una dintre urmatoarele forme:
-notificarea consumatorului, prin inmanarea, la momentul utilizarii echipamentului pentru agrement, a unui document relevant;
-un anunt lizibil, pe un suport durabil si aplicat intr-un loc vizibil pentru consumator.
Locatorul este obligat sa puna la dispozitie consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protectie individuala adecvate, care sunt recomandate de producator in instructiunile de utilizare a echipamentului pentru agrement inchiriat. Este interzis locatorilor sa puna la dispozitie consumatorilor echipamente pentru agrement fara echipamentele de protectie individuala recomandate de producator”
S-au constatat abateri privind respectarea prevederilor legale privind inchirierea de echipamente de agrement, la 8 operatori economici, din jud. Arad, Brasov, Hunedoara si Prahova, reprezentand 7,2 % din totalul controlat.
jud. Brasov: primul operator economic nu a putut prezenta, pentru toate echipamentele de inchiriat, dovada verificarii tehnice, la cel de-al doilea s-a constatat ca nu avea completate in registru verificarile tehnice periodice ale echipamentelor, iar ultimii doi nu informau consumatorii despre modul corect de utilizare si comportamentul adecvat, precum si despre eventuale pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei de risc, facute in exploatare, inclusiv privind varsta minima, limita de greutate, inaltime sau starea de sanatate.
jud. Hunedoara: la data controlului nu existau afise si/sau panouri de avertizare care sa ofere consumatorilor informatii referitoare la modul de folosire a echipamentului inchiriat, precum si masurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizarii produsului inchiriat.
7. Alte abateri
S-au constatat alte abateri la 18 operatori economici din jud. Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Cluj, Hunedoara, Maramures, Prahova, Sibiu, Teleorman si Bucuresti, reprezentand 16,21 % din totalul operatorilor controlati.
jud. Arges: in parcul de distractii, in zona delimitata si amenajata cu balansoar, leagan, tobogan pentru copii nu erau afisate informatiile necesare privind eventuale pericole si nu era afisat regulamentul de functionare al parcului.
Sfaturi pentru consumatori care apeleaza la serviciile de inchiriere a echipamentelor de agrement
Acordati atentie deosebita urmatoarelor informatii:
- afisarea vizibila a tarifelor serviciilor de care doresc sa beneficieze si emiterea chitantelor pentru contravaloarea acestora;
- afisarea in mod vizibil a informatiilor despre serviciile oferite si conditiile pe care trebuie sa le respecte cei care doresc inchirierea unor echipamente;
- existenta avertismentelor cu interdictia utilizarii de catre persoane cu varsta mai mica de 18 ani a echipamentului;
- existenta informatiilor in limba romana cu privire la modul de folosinta a produsului inchiriat si masurile de securitate ce trebuie luate cu ocazia utilizarii produsului inchiriat;
- comunicarea informatiilor despre serviciile oferite si conditiile pe care trebuie sa le respecte cei care doresc inchirierea unor echipamente se poate face verbal si cel putin sub una dintre urmatoarele forme:
a) inmanarea unui document pentru consumator;
b) un anunt de maniera lizibila, pe un suport durabil si aplicat intr-un loc vizibil.
- operatorul economic care inchiriaza echipamentele trebuie sa puna la dispozitia consumatorului, cu titlu gratuit, echipamentele de protectie individuala adecvata (dupa caz), recomandate sau impuse in modul de utilizare a produsului pentru agrement inchiriat;
- afisarea la vedere a regulilor de conduita si a avertismentelor asupra riscurilor previzibile;
- respectarea conditiilor in baza carora s-au eliberat avizul si autorizatia de functionare privind: functionarea echipamentelor de agrement astfel incat sa nu prezinte nici un fel de pericol sau risc de accidentare a turistilor, dotarile de agrement sa fie intr-o perfecta stare de functionare, intretinute corespunzator (vopsite, salubre) si sa aiba un aspect estetic care sa raspunda exigentelor unui turism civilizat; exploatarea echipamentelor de agrement sa nu conduca la poluarea fonica sau de alta natura a mediului si sa nu perturbe in niciun fel desfasurarea activitatii in structurile de primire turistice; structurile de agrement nautic vor fi delimitate prin balize si vor fi asistate de echipe "Salvamar", dotate cu intregul echipament de salvare necesar.
- consumatorii trebuie sa respecte modul corect de utilizare si sa se informeze asupra potentialelor riscuri, asa cum au fost furnizate de exploatantul echipamentului, precum si sa utilizeze echipamentele de protectie individuala care le sunt puse la dispozitie de catre operatorul economic conform instructiunilor.
Biroul de presa
07 iulie 2014