Stiri

Data: 2014-07-01

PUNCT DE VEDERE
referitor la proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de
combustibil
Analizând Proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru prorogarea termenului prevăzut
la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 18 august 2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, a instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (în continuare
Proiectul Ordonanţei), transmis autorităţii de concurenţă de către Ministerul Economiei, prin adresa
nr. 41528/29.05.2014, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG/5835/29.05.2014, prin care se
solicită comunicarea unui punct de vedere


Vezi in format PDF Vezi in format pdf