Stiri

Data: 2014-06-17

Comunicatul ASPIR referitor la Masa rotundă cu tema Calitatea Agentului Termic din Instalațiile Termice Individuale


Marți, 17 iunie 2014, în Sala Coloanelor de la facultatea de Ingineria Instalațiilor din cadrul Universitații tehnice de Construcții București din bd. Pache Protopopescu nr. 66, a avut loc Masa Rotuntă cu tema “Calitatea Agentului Termic din Instalațiile Termice Individuale”. La această Masă Rotundă, organizată de Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ASPIR) în parteneriat cu Asociația Inginerilor de Instalații din România Filiala Valahia (AIIR FV) și cu Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) din cadrul AGIR, au participat printre alții: d-nii Radu MIHĂILESCU și Florin CETĂȚEANU din partea ASPIR, din partea SETEC – AGIR d-nul expert tehnic Dragoș POPA, dl expert tehnic Cristian CETĂȚEANU din partea asociației Coșarilor, din partea AIIR FV d-nul Cătălin LUNGU, , dl. decan al Facultății de Ingineria Instalațiilor din UTCB Sorin BURCHIU, din partea ISCIR dl. Inspector Sorin ROMAN cât și reprezentanți ai firmelor FERNOX, LABOREX, H2O Internațional, CHEM-AQUA, Ariston Thermo, Bosch Romania, Vaillant România, Amber Technologies etc.
După saluturile de bun venit din partea organizatorilor dl Cătălin LUNGU a făcut o scurtă introducere a tematicii conferinței.

Au urmat prezentările d-lor Florin CETĂȚEANU, Cristian CETĂȚEANU, Tamas PALLER, Gheorghiță BĂTĂIOSU etc, prin care s-a evidențiat necesitatea reglementării domeniului apei din instalațiile din costrucțiile civile, nu numai a agentului termic ci și a apei potabile cât și a condensatului rezultat.
Discuțiile animate, pline de substanță și la obiect au reliefat interesul și dorința participanților pentru crearea unui cadru organizatoric care să asigure susținerea intereselor profesionale ale actorilor pe piața muncii din domeniu din România. Între obiectivele principale ale Mesei Rotunde se numără susținerea și consolidarea statutului social al profesioniștilor din domeniu, precum și promovarea și dezvoltarea unei piețe de servicii care să asigure servicii profesionale de cea mai bună calitate. Concluziile care au rezultat:
- alinierea reglementărilor naționale la legislația europeană;
- conștientizarea utilizatorului final privind necesitatea monitorizării periodice și corectării parametrilor apei din instalatiile casei;
au arătat necesitatea dialogului dintre asociațiile profesionale și autoritățile din domeniu pentru conștientizarea autorităților că prin apariția unui ghid în domeniu se poate ajunge la reducerea consumului energetic – eficientizarea instalațiilor termice existente - reducerea poluării - atingerea obiectivelor asumate de România prin “STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2007 – 2020” (Directiva nr. 2006/32/CE).