Stiri

Data: 2014-06-11


COMUNICAT
privind prelungirea valabilității atestatelor personalului tehnic de specialitate
Începând cu data de 12.06.2014 prelungirea valabilității atestatelor personalului tehnic de specialitate conform prevederilor Ordinului Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează după cum urmează:


1. Solicitantul depune cererea și documentele prevăzute la art. 21 din Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la Registratura IT ISCIR în raza căreia își are domiciliul, sau în raza căreia este înregistrat sediul persoanei juridice unde își desfășoară activitatea.
2. Noul Model de cerere este postat pe site-ul www.iscir.ro și este disponibil la sediile IT ISCIR (cu specificarea în cerere a datelor privind facturarea documentelor).
3. Documentele se depun personal sau se transmit prin poștă/curier la Registratura IT ISCIR.
4. IT ISCIR analizează respectarea cerințelor art. 20-221) din Ordinul Inspectorului de Stat Șef al ISCIR nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare și întocmește o adresă de răspuns însoțită de factura proformă.
5. Dacă documentația corespunde se prelungește valabilitatea și atestatul se eliberează împreună cu factura fiscală, în original, la sediul IT ISCIR, în baza documentului de identitate sau a unei împuterniciri scrise şi numai după confirmarea plăţii în extrasul de cont al ISCIR.
Notă: 1) Valabilitatea atestatului personalului tehnic de specialitate este de 2 ani de la data eliberării.

INSPECTOR DE STAT ȘEF
ing. Marian Răducanu