Stiri

Data: 2017-10-23

I N V I T A Ț I E


10 noiembrie 2017


BUCURESTI


Asociația profesională a specialiștilor din domeniul echipamentelor sub presiune și instalațiilor de ridicat – ASPIR are plăcerea de a vă invita să participați laS I M P O Z I O N U L
cu tema:ROLUL, IMPORTANȚA ȘI RESPONSABILITATILE CE LE REVIN PERSOANELOR JURIDICE SI PERSONALULUI TEHNIC AUTORIZAT / ATESTAT ÎN CONFORMITATE CU NOILE REGLEMENTARI IN DOMENIUL ASCENSOARELOR


Tematica supusă dezbaterii este următoarea:


  • Directiva de Ascensoare 2014/33/UE, transpusa in legislația din Romania prin H.G. 410/2016:
  • principalele diferențe / modificări față de vechea hotărâre.
  • interpretarea anexei I pct. 2.2. privind spațiile de siguranță reduse.
  • Standardele SR EN 81-20 și SR EN 81-50 :
  • impactul lor asupra pieței ascensoarelor.
  • diferențe comparativ cu vechile standarde.
  • Standardul SR EN 14798
  • evaluarea riscurilor la ascensoare și scări rulante.
Sunt invitati sa participe reprezentantii ISCIR, Inspectoratului general pentru situatii de urgenta, organismelor notificate, mediului academic.
Lucrarile simpozionului se vor desfassura in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Facultatea de Utilaj Tehnologic, calea Plevnei nr. 59, sector 1
Asteptăm cu interes sporit si din partea dumneavoastra sugestii referitoare la tematica.
Detaliile legate de participare si program le puteti gasi pe pagina web al ASPIR: www.aspir.org.ro
Din motive organizatorice așteptăm confirmarea participării dumneavoastra pe adresa de e-mail: office@aspir.org.ro, până cel târziu în data de joi, 02. 11. 201.


P r e ș e d i n t e,
Conf. Univ. Dr. Ing. Virgil FLORESCU
Vezi documentul original aici