Stiri

Data: 2016-10-12

Miercuri 12 Octombrie 2016, la Sinaia a început a 51-a CONFERINȚĂ de INSTALAȚII cu participare internațională ”INSTALAȚII PENTRU ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI – Creșterea PERFORMANȚEI Energetice a Clădirilor și a Instalațiilor aferente”.
Din partea ASPIR au participat d-nii Cristian CETĂȚEANU, Șerban PETRE și Florin CETĂȚEANU.Cu această ocazie a fost lansat și ”Ghid de Bune Practici pentru Instalarea Centralelor Termice Murale”, lucrare elaborată de experții tehnici d-nii Cristian CETĂȚEANU și Florin CETĂȚEANU și editată de către Editura MATRIX ROM.
Această carte a fost realizată cu sprijinul Asociației Profesionale a Specialiștilor din domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ASPIR și a firmei TESTO ROMÂNIA.Această lucrare a fost foarte bine primită de către specialiști: ”Este binecunoscut faptul că, din punct de vedere legal, persoanalul de specialitate care supraveghează instalarea centralelor termice murale trebuie să fie atestat de către autoritatea în domeniu și anume Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat – ISCIR. Dobândirea acestui atestat se face ca urmare a susținerii unui examen care presupune dovedirea cunoașterii în amănunțime a unei multitudini de acte normative, Prescripții Tehnice și referențiale în domeniu.

Lucrarea de față este cu atât mai valoroasă cu cât, pe lângă faptul că prezintă condițiile pe care trebuie să le respecte personalul de specialitate în activitatea de instalare, propune soluții și recomandări acolo unde legislația tehnică românească este deficitară, nu de puține ori omițând să reglementeze anumite situații mai aparte.” a specificat dl. Conf. Univ. Dr. ing. Virgil FLORESCU Președintele ASPIR.