Stiri

Data: 2016-05-23

Consiliul Concurenței a organizat luni 23 Mai 2016 evenimentul Realizări și perspective la Hotel Radisson Blu București. La acest eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului României, ai mediului academic și juridic, experți din cadrul Comisiei Europene și ai altor autorități de concurență din Uniunea Europeană. Dintre eceștia amintim:

Dl. Bogdan M. Chiriţoiu, Preşedinte, Consiliul Concurenţei
Dl. Costin Borc, Viceprim-ministru şi Ministrul Economiei
Dl. Daniel Anghel, Preşedinte, Coaliţia pentru Dezvoltarea României (TBC)
Dna. Alina Mungiu Pippidi, Preşedinte, Societatea Academică din România
Dna. Anca Dragu, Ministru, Ministerul Finanţelor Publice
Dna Corina Popescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei
Dna. Sorana Baciu, Secretar de Stat, Ministerul Economiei
Dl. Enache Jiru, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice
Dna. Graţiela Gheorghe, Director, Direcţia Licitaţii şi Petiţii, Consiliul Concurenţei
Dna. Elena Doina Dascălu, Vicepreşedinte, Curtea de Conturi
Dl. Iulian Iancu, Preşedinte, Comisia Industrie şi Servicii, Camera Deputaţilor, Parlamentul României Dl. Bogdan Puşcas, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Dl. Silviu Popa, Preşedinte, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Din partea ASPIR a participat dl Vicepreședinte Florin CETĂȚEANU



Din cele discutate amintim:
Pieţele vizate de investigațiile privind fapte anticoncurenţiale, declanşate în anul 2015, sunt:
distribuţia de energie electrică (abuz de poziţie dominantă);
-serviciul de apă şi canalizare (abuz de poziţie dominantă, respectiv acte anticoncurenţiale ale administraţiei publice);
-serviciile financiar bancare (concentrare economică nenotificată);
-asigurări (înţelegere orizontală);
-analizele de laborator pentru apele uzate evacuate (acte anticoncurenţiale ale administraţiei publice);
-contoare electrice şi servicii de măsurare a energiei electrice (înţelegere orizontală).

Cea mai mare parte a investigațiilor privind posibila încălcare a legislației de concurență finalizate în 2015 a fost reprezentată de înțelegerile anticoncurențiale verticale.
Dintre pieţele pe care au fost finalizate investigaţii privind încălcarea normelor de concurenţă au fost:
-segmentul concurenţial al pieţei producerii şi comercializării de energie electrică (un caz implicând înţelegeri verticale şi o înţelegere orizontală);
-comercializarea carburanţilor ( înţelegere orizontală);
-distribuţia şi comercializarea de GPL (4 înţelegeri verticale);
-sisteme de condiţionare a probelor de apă/abur (înţelegere verticală);
-instalaţii de utilizare a gazelor naturale (înţelegere verticală);
-distribuţia centralelor termice (înţelegere verticală).

În 2015, Consiliul Concurenței a sancționat 202 de entități (de 3,8 ori mai mult decât în anul precedent), valoarea totală a amenzilor impuse fiind de 239.680.544 lei (53.921.382 euro9).
Nivelul acestor sancțiuni a înregistrat o creștere considerabilă față de nivelul total al sancțiunilor din anii precedenți (de 1,3 ori mai mare decât în anul 2014, 2,76 ori mai mare decât în 2013 și de 7,93 ori mai mare decât în 2012).

La sfârșitul lui 2015, Consiliul Concurenței avea în desfășurare 48 de investigații privind posibila încălcare a legislației de concurență și 13 anchete sectoriale.

În anul 2015, în vederea eficientizării activităţii Consiliului Concurenţei, au fost aduse modificări semnificative Legii concurenţei. Sintetizând, aceste modificări vizează toate activitățile relevante ale autorităţii de concurenţă: practicile anticoncurenţiale, procedura de recunoaştere a săvârșirii practicilor anticoncurenţiale, concentrările economice, analiza plângerilor, efectuarea inspecţiilor, desfăşurarea investigaţiilor, accesul la dosarul cauzelor, prescripţia aplicării sancţiunii, organizarea şi funcționarea Consiliului Concurenţei.
Prevederile privind practicile anticoncurenţiale s-au modificat astfel încât să oglindească exact exprimarea utilizată în legislaţia comunitară. A fost reglementată posibilitatea reducerii amenzilor pentru întreprinderile care recunosc săvârşirea faptei anticoncurenţiale anterior parcurgerii tuturor etapelor procedurale aferente unei investigaţii. De asemenea, a fost stabilită o limită minimă, de 0,2 % din cifra de afaceri, până la care se poate reduce amenda aplicată ca urmare a recunoaşterii faptei anticoncurenţiale.

Studiu de caz: Înţelegeri anticoncurenţiale verticale pe piaţa distribuţiei centralelor termice1

Investigaţia, iniţiată din oficiu, a privit posibila încălcare a legislaţiei naţionale de concurenţă pe piaţa românească a distribuţiei centralelor termice (şi a accesoriilor acestora). Fapta a presupus încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare de către BAXI ROMÂNIA SA (BAXI) şi anumiţi distribuitori ai săi, contracte ce conţineau restricţii privind preţul şi limitarea comercializării.
Reţeaua de distribuţie a furnizorului BAXI cuprinde companii mici şi mijlocii care comercializează produsele prin magazine proprii, firme de instalaţii, magazine independente cu specific de instalaţii, dar şi reţele de magazine de tip Do It Yourself, Cash&Carry, supermarket sau hypermarket.
În cadrul investigaţiei au fost analizate contractele încheiate între BAXI şi distribuitorii săi, precum şi contractele încheiate între distribuitorii BAXI şi subdistribuitorii acestora.
În contractele prin care BAXI vindea produsele sale către distribuitori în scopul revânzării, se prevedea obligaţia respectării şi implementării de către aceştia, în toată reţeaua lor de distribuţie, a preţurilor de vânzare către consumatorii finali transmise de BAXI prin listele de preţuri. Această obligaţie a fost preluată şi în contractele încheiate între distribuitorii BAXI şi subdistribuitorii acestora.
Clauzele menţionate anterior erau însoţite de dispoziţii contractuale prin care BAXI instituia sancţiuni comerciale menite să asigure respectarea clauzelor contractuale referitoare la preţurile de revânzare.
Alte clauze contractuale conţineau restricţii privind participarea distribuitorilor la licitaţiile organizate de către antreprenorii în construcţii pentru achiziţia de produse furnizate de BAXI. Motivaţia furnizată de BAXI pentru prezenţa acestor clauze a fost aceea de „[...] a evita licitarea aceloraşi produse provenite de la BAXI către un singur beneficiar, de la mai mulţi distribuitori de produse Baxi [...]”.
Consiliul Concurenței a sancționat importatorul de centrale termice BAXI ROMANIA SA și cei 50 de distribuitori cu amenzi în valoare totală de 1.235.700 lei (274.600 euro), valoare care a fost redusă la 990.027 lei (220.006 euro) ca urmare a recunoașterii săvârșirii faptelor anticoncurențiale de către 18 distribuitori.