Stiri

Data: 2015-10-19

A 50-a CONFERINȚĂ JUBILIARĂ DE INSTALAȚII – Instalații pentru începutul Mileniului III
Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor și a Instalațiilor aferenteÎn perioada 14 -16 Octombrie la Sinaia s-a desfășurat a 50-a Conferință Jubiliară de Instalații – “Instalații pentru începutul mileniului III” Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor și a Instalațiilor Aferente – organizată de “Asociația Inginerilor de Instalații din România” (AIIR).
Cu această ocazie, dl. Florin CETĂȚEANU a prezentat lucrarea “Prescripția Tehnică ISCIR PT A1 și situația centralelor termice în România”, lucrare care s-a bucurat de un foarte mare interes din partea auditorului.De asemenea dl. Florin CETĂȚEANu împreună cu dl. Cristian CETĂȚEANu au participat la Adunarea Generală a “Asociației Inginerilor de Instalații din România”.
Din Ordinea de Zi a Adunării Generale amintim:
Activitatea Auditorilor Energetici, a Verificatorilor de Proiecte și a Experților Tehnici, Completarea prevederilor Statutului AIIR și Măsuri Organizatorice.
La invitația d-lui Cătălin LUNGU, Președintele AIIR – FV, dl. Cristian CETĂȚEANU împreună cu dl. Florin CETĂȚEANU au participat la Adunarea Generală a Asociației Inginerilor de Instalații din România – Filiala Valahia.
Cu această ocazie, dl. Cătălin LUNGU a reamintit membrilor AIIR – FV colaborarea foarte bună dintre cele trei asociații: “Asociatia Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat” (ASPIR), “Asociația Inginerilor de Instalații din România – Filiala Valahia” și “Asociația Coșarilor” din România .
De asemenea, a făcut o trecere în revistă a acțiunilor comune întreprinse până acum și s-au stabilit pași comuni pe termen scurt și mediu.