Stiri

Data: 2015-06-22C O M U N I C A T
Nr.: 160621 / 1 din 21 iunie 2015

În conformitate cu Legea 64/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea Dumneavoastră deține autorizații și personal tehnic de specialitate cu atestate eliberate de către ISCIR (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat), autoritate care reglementează acest domeniu.

În contextul schimbării legislației în domeniu, Asociația Profesională ASPIR vă invită să participați și să vă exprimați în mod obiectiv punctul de vedere formulat ca urmare a experienței dobândite de către specialiștii Dumneavoastră în cadrul unei CONFERINȚE organizate în data de 16 iulie 2015 la BUCUREȘTI, cu tema:

“CENTRALELE TERMICE ÎN NOUL CONTEXT DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, MEDIU ȘI SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE”

Scopul acestei întâlniri este de a informa într-un mod obiectiv pe Producătorii/Distribuitorii de echipamente, pe agenții economici persoane juridice și pe deținătorii de echipamente despre iminentele schimbări legislative majore din domeniul ISCIR, cu urmări și consecințe nedorite asupra dezvoltării pieței de servicii și, implicit, cu urmări referitoare la singuranța în exploatare a acestor echipamente.

Cu participarea conducerii ISCIR.

Tematica supusă dezbaterii este următoarea:
  1. Campania împotriva sistemelor individuale de încălzire – centralele murale. Consecințe sociale, tehnice și de mediu;
  2. Admiterea funcționării centralelor – o necesitate sau un moft ?
  3. Piața neagră de service a centralelor termice. Măsuri antifraudă.
  4. Indisciplina persoanelor juridice autorizate ISCIR conform Legii 64/2008 și a prescripției tehnice PT A1-2010 (sancțiuni penale, contravenționale și măsuri administrative);
  5. Elemente de noutate în Prescripția tehnică PT CR 2 aflată pe transparență decizională pe site-ul www.iscir.ro comparativ cu cerințele Prescripției tehnice PT CR 4-2009;
  6. Centralele murale și implicațiile Directivelor Europene 2009/125/CE și 2010/30/CE (Erp);
  7. Coșul de fum - o problemă spinoasă;
  8. Rolul operatorului RSVTI în contextul proiectelor noii prescripții tehnice ISCIR PT CR 3;
  9. Calitatea Agentul termic apă/abur din instalații. Reducerea costurilor cu intervențiile la instalații, păstrarea randamentului de transfer termic, reducerea consumului energetic, eficientizarea instalațiilor termice existente, reducerea poluării;
  10. Pregătirea profesională, dezvoltarea zonei de servicii, consolidarea activității firmelor autorizate ISCIR.

Avantajele acestei CONFERINȚE:
- Avantajul de a fi informat din timp și profesionist despre schimbările iminente ale legislației și implicațiile acestora asupra domeniului.
- Avantajul de a putea fi implicat din timp, prin formularea de propuneri motivate în procesul de schimbare a legislației în domeniu. Posibilitatea de a face front comun, alături de Asociația ASPIR, care este deja implicată în acțiunea de strângere și analizare a propunerilor de schimbare a legislației în domeniul ISCIR.
- Avantajul oferit Producătorilor/Distribuitorilor și persoanelor juridice autorizate ISCIR de a se adapta din timp și de a formula noi strategii de abordare a domeniului, ținând cont de noile cerințe.
- Avantajul Producătorilor/Distribuitorilor de a arăta/demonstra persoanelor juridice autorizate ISCIR că sunt alături de ele și promovează acțiunea organizată de Asociația Profesională ASPIR în ceea ce privește susținerea obiectivă a domeniului ISCIR.

Detalii și confirmare conform: FIȘA DE PARTICIPARE INDIVIDUALĂ care poate fi descărcată de la adresa www.aspir.org.ro.

Data limită pentru confirmarea participării: 15 iulie 2015


Președinte,
ing. Florescu Virgil