Membri

Art- 12. Pot dobandi calitatea de membru al asociatiei numai acele persoane fizice si / sau juridice care detin cel putin un atestat / autorizatie valabila eliberata de catre I.S.C.I.R. sau similar din strainatate, care recunosc si respecta prezentul statut, regulamentele asociatiei si isi achita catre Asociatie obligatiile financiare stabilite.

Art- 13. Asociatii au urmatoarele drepturi:
a) sa participe cu drept de vot deliberativ la Adunarea generala a Asociatiei;
b) sa beneficieze de baza materiala a asociatiei si sa fie sustinuti pentru participarea la activitatile organizate de asociatie;
c) sa fie alesi in Consiliul Director ori, in alte organisme ale asociatiei, daca manifesta aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza si nu au suferit condamnari care fac incompatibila exercitarea functiei;
d) sa initieze si sa propuna Consiliului Director ori, dupa caz, Adunarii Generale proiecte de masuri si hotarari specifice pentru dezvoltarea activitatii asociatiei;
e) sa se adreseze organelor de conducere in orice probleme specifica activitatii asociatiei;
f) sa aiba acces la informatie, documente si consultanta privitor la domeniul activitatii asociatiei.

Art 14. Asociatii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile adoptate de organele asociatiei;
b) sa respecte reglementarile legale cu incidenta in domeniul activitatii asociatiei;
c) sa desfasoare o activitate in vederea atingerii scopului asociatiei; sa promoveze si sa apere in orice imprejurare interesele acesteia;
d) sa achite in termen si in cuantumul fixat obligatiile fata de asociatie; sa respecte si sa promoveze imaginea si prestigiul asociatiei; sa urmareasca atragerea de noi membri si noi surse de venituri;

Cotizatia este de 120 lei pe an si este valabila pe o perioada de un an de la data platii.


Formular CERERE de inscriere in ASPIR
Pentru a deveni membru va rugam sa descarcati cererea de mai jos, sa-o completati si sa-o trimiteti impreuna cu copia dupa autorizatia/atestatul ISCIR la adresa de e-mail office@aspir.org.ro

Descarca cerere

Nume:

Telefon:

Email
capcha