- talon de abonare  BIT 1 -- 4
- talon de abonare  BIT 5 -- 8
- cerere membru persoane fizice
- cerere membru persoane juridice                                      200 lei ABONAMENT nou la Revista BIT 5--8


          REVISTA - Buletinul Informativ Tehnic al Instalațiilor sub Presiune și de Ridicat (BIT) reeditată prin colaborarea remarcabilă între  ASPIR—ISCIR—AGIR,  continuă seria numerelor de succes  BIT 1,  BIT 2,  BIT 3  si  BIT 4  cu o serie nouă  BIT 5,  BIT 6,  BIT 7  si  BIT 8.

          Revista  BIT 6  poate fi achizitionata incepand cu data de  18.04.2016

        Consiliul Director al ASPIR, mulțumește tuturor celor care au contribuit cu articole de înaltă ținută tehnică la apariția primei serii ale  Revistei  BIT 1—4. Mulțumim Conducerii ISCIR și inspectorilor de specialitate care prin comentarii avizate venite din partea autorității în domeniu, aduc clarificări referitoare la legislație. Mulțumim membrilor ASPIR care au scris articole cu un conținut tehnic ce arată că în randul nostru sunt colegi bine pregatiți profesional și cu o bogată experiență în domeniul nostru de activitate. Mulțumim Conducerii AGIR și colectivului de redactare pentru sugestiile și sprijinul colegial acordat pentru tipărirea și difuzarea Revistei BIT. Mulțumim cititorilor pentru aprecieri/critici dar mai ales pentru propuneri de abordare de teme noi. Ne bucură faptul ca am reușit să formulăm răspunsuri la probleme curente cu care se confruntă specialiștii din domeniul nostru de activitate, domeniul ISCIR.

          Revista BIT  își propune ca prin tematicile abordate și prin soluțiile oferite de oameni competenți în domeniu să fie cel mai puternic instrument de lucru din domeniul  ISCIR.

           Toți “participanții” în această ecuație a siguranței în domeniu, vor avea posibilitatea de a fi informați, îndrumați, ajutați în mod responsabil de către profesionişti.
             
        Revista BIT  se achiziționează prin abonament cu livrare la sediul firmei/domiciliul beneficiarului de pe teritoriul României sau prin achiziție de la sediul Asociației ASPIR.

           Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să-și completeze colecția  Revista BIT cu unul din numerele  BIT 1--BIT 4,  prețul unei apariții este de  68  RON / buc.

           Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să achiziționeze unul din numerele din seria nouă  a  Revista  BIT 5--BIT 8,  prețul unei apariții este de  63  RON / buc.

          Prin creșterea numărului de abonamente la Revista BIT, prețul unui abonament la seria nouă a scazut, astfel că prețul nou de achiziție al unui abonament pentru numerele  BIT 5,  BIT 6,  BIT 7  și  BIT 8  este de  230  RON.
        Pentru  membrii  ASPIR  cu  cotizația  plătită  la  zi  prețul  nou  al  unui  abonament  pentru  numerele   BIT 5,   BIT 6,   BIT 7   si   BIT 8   este  de   200  RON.

          Pentru abonament vă rugăm să completați  TALONUL  iar apoi să-l transmiteți prin poștă sau e-mail la adresa  office@aspir.org.ro  împreună cu copia documentului care atestă efectuarea plății în contul ASPIR:
RO95 BACX 0000 0007 6606 6001  deschis  la  Unicredit  Țiriac  Sucursala  Panduri.

            Cod Inregistrare Fiscala (CIF):  30625630 / 2012

Descarca TALON DE ABONARE BIT 6